Atasözleri ve anlamları
Anlami.net

Atasözleri ve anlamları


anlami.net sitemizde atasözlerinin anlam ve açıklamalarına ulaşabilirsiniz öğrenmek istediğiniz atasözlerinin anlamlarını öğrenmek için arama yapabilirsiniz.Toprağı işleyen ekmeği dişler
Misafir üç gün misafirdir
Misafir umduğunu değil bulduğunu yer
Misafir on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır
Misafir kısmeti ile gelir
Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar
Misafirlik üç gündür
Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur
Varsa hünerin var her yerde yerin yoksa hünerin var her yerde yerin
Serçeden korkan darı ekmez
Süt taşınca kepçeye baha olmaz
Tek kanatla kuş uçmaz
Boktur kokar huydur çeker
Kurt tüğünü değiştirir huyunu değiştirmez
Sarı öküzün yanında duran ya huyundan ya tüyünden kapar
Yumuşak huylu atın çiftesi pek olur
Yüzü güzel olanın huyuda güzeldir
Huylu huyundan vazgeçmez
Kurt tüyünü değiştirir huyunu değiştirmez
Can çıkmayınca huy çıkmaz
Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu insanı sevdiren kendi huyu
Üzüm üzüme baka baka kararır
Tatlı dil ile ilgili atasözleri
İki dinle bir söyle
Söz gümüşse sükut altındır
Vakitsiz öten horozun başını keserler
Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır
Baş dille tartılır
Dilim seni dilim dilim dileyim başıma geleni senden bileyim
Bana benden her ne olursa başım rahat bulur dilim susarsa
Dilin kemiği yok
Dilin cismi küçük cürmü büyük
Tatlı ye tatlı söyle
Tatlı söz can azığı acı söz baş kazığı
Acı söz insanı dininden tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
Tatlı söz dinletir tatsız söz esnetir
Dostluk ve arkadaşlıkla ilgili atasözleri
Dostun attığı taş baş yarmaz
Abdalın dostluğu köy görünceye kadar
Her şeyin yenisi dostun eskisi makbuldür
Dost ile ye iç alış veriş etme
Güvenme dostuna saman doldurur postuna
Dost başa bakar düşman ayağa
Dost kara günde belli olur
Dost acı söyler
Dostluk başka alış veriş başka
Dost dostun eyerlenmiş atıdır
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır
Domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmaz
Seyrek git sıkça varma dostuna kalksın ayak üstüne
Düşenin dostu olmaz hele bir yol düş de gör
Eski dost düşman olmaz yenisinden vefa gelmez
Sıkça varma dostuna kalksın ayak
Bin dost az bir düşman çok
Utanmalı pazar dostluğu bozar
Seyrek git dostuna kalksın ayak üstüne
Şeytanın dostluğu darağacına kadardır
Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz tenkit edin basit bir insanı dost edinmek isterseniz methed
Sadık dost akrabadan yeğdir
Mal adama hem dost hem düşmandır
İyi dost kara günde belli olur
Herşeyin yenisi dostun eskisi makbuldür
Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir
Düşmanına gücenip dostuna darılma
Abdalın dostluğu köy görünceye kadardır
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır
Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna
Dostlukla ilgili atasözleri
Çalışma ile ilgili atasözleri
Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
Açık ağız aç kalmaz
Aç ayı oynamaz
İşleyen demir ışıldar
İşleyen demir pas tutmaz
Er olan ekmeğini taştan çıkarır
Emek olmadan yemek olmaz
Çalışmakla ilgili atasözleri
Komşunun önemi ile ilgili atasözleri
Ev alma komşu al
Gülme komşuna gelir başına
Kötü komşu insanı hacet sahibi eder
Aç kurt bile komşusunu dalamaz
Komşuda pişer bizede düşer
Hayırlı komşu hayırsız akrabadan iyidir
Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalıdır
Hayır dile komşuna hayır gele başına
Komşulukla ilgili atasözleri
Sağlık ile ilgili atasözleri
Ayağını sıcak tut başını serin gönlünü ferah tut düşünme derin
Can boğazdan gelir
Hastalık sağlık bizim için
Her işin başı sağlık
Sağlık varlıktan yeğdir
Sağlıkla ilgili atasözleri
Yardımlaşma ile ilgili atasözü
Yardımlaşmayla ilgili atasözleri
El eli yıkar iki el de yüzü
Kele köseden yardım gelmez
Ne verirsen elinle o gider seninle
Yalnız taş duvar olmaz
Az veren candan çok veren maldan
Verirsen doyur vurursan duyur
Veren eli herkes öper
Komşu komşunun külüne muhtaçtır
Yardımlaşma ile ilgili atasözleri
Garip kuşun yuvasını Allah yapar
Kork Allahtan korkmayandan
Eşeğini sağlam kazığa bağla sonra Allaha ısmarla
Doğrunun Yardımcısı Allahtır
Allahtan umut kesilmez
Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin
Allah sabırlı kulunu sever
Allah kulunu kısmeti ile yaratır
Allahın bildiği kuldan saklanmaz
Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
Allah doğrunun yardımcısıdır
Allah dağına göre kar verir
Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar
Atasını tanımayan Allahını tanımaz
Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir
Altı olur yedi olur hep Allahın dediği olur
İçinde Allah sözcüğü geçen atasözleri
Almadan vermek Allaha mahsus
Yanlızlık Allaha mahsustur
Düşmez kalkmaz bir Allah
Elçiye zeval olmaz
Haramdan şifa olmaz
Harama el uzatılmaz
Harama uçkur çözülmez
Haramın temeli olmaz
Sıçan geçer yol olur
Sıçan çıktığı deliği bilir
Aç aman bilmez çocuk zaman bilmez
Abdal düğünden çocuk oyundan usanmaz
Çocuk büyütmek taş kemirmek
Çocuk doğmadan kaftan biçilmez
Çocuktan al haberi
Çocuğun yediği helâl giydiği haram
Çocuğa iş buyuran ardına kendi düşer
Çocuklarla ilgili atasözleri
Atasözleri