Bulmacada şalgam benzeri bir bitki

Bulmacada denge denklik

Bulmacada verimsiz yararsız

Bulmacada matematikte kesen

Bulmacada bir oya işleme aracı