Bulmaca Sözlüğü

Çobanların giydiği bulmaca

Her birine yedi bulmaca

Arapların taktığı çember başlık bulmaca

Bizmut elementinin simgesi bulmaca

Anatomide uzun kafalı bulmaca

Kitap arasındaki karton 5 harfli bulmaca

Bir tür mermer yapıştırıcısı bulmaca

Hamamın ocağı külhan bulmaca

Eksikliği duyulan şey ihtiyaç bulmaca

Korkulu düş kabus bulmaca

Uyku veren uyku getirici bulmaca

Amerikanın atlı oyunu bulmaca

Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri bulmaca

Sandalda kısa kürek bulmaca

Kötü ün kazanan bulmaca

Padişahların giydiği kolsuz kürk bulmaca

Tarihi yer veya bölge bulmaca

Gözde ağ tabakası bulmaca

Yorgun bitmiş tükenmiş bulmaca

İki veya daha çok sesin uyumu bulmaca

Dedelerden ve büyükbabalardan her biri baba bulmaca

Herhangi bir duyurunun resimli büyük hali bulmaca

üç gövdeli tekne bulmaca

Saygılı hatır kırmayan bulmaca

Ampul takılan yivli yuva bulmaca

Rusyada fırın tarzı ocak bulmaca

Mimaride ana kapı bulmaca

Tacikistanın başkenti bulmaca

Bir tür bilardo oyunu bulmaca

Afrika bir ülke bulmaca

Ikinci el araba alım satımı yapan işletme bulmaca

Toplanan çer çöp toz bulmaca

Yunan doğa tanrısı bulmaca

Duvardaki oyuk bölüm bulmaca

Doğa üstü güç bulmaca

Bir işe karar verme gücü bulmaca

Yakarak kaşındırma bulmaca

Yer katmanı bilimi bulmaca

Osmanlı ordusunda bir rütbe bulmaca

Yılanın deri değiştirirken attığı deri bulmaca

Yardım etmekten hoşlanan kimse bulmaca

Ince yası elmas bulmaca

Balıkçıl bir kuş bulmaca

Hafif bir tüfek bulmaca

Uğur sayılan şey bulmaca

Resimde çerçeve çizgisi bulmaca

Törenlerde padişahın yanında yürüyenler bulmaca

Bir borca yapılan kısmi ödeme bulmaca

Kadınlara özgü cezaevi bulmaca

Operasyon merkezi bulmaca

Hafif bir tüfek bulmaca

Sıkı bir biçimde bulmaca

Iskambil kağıdında karo bulmaca

Bir tür ekşi baharat bulmaca

Topluluğun ileri gelenleri bulmaca

Hey bana bak anlamında söz bulmaca

Değişik renkler barındıran bulmaca

Efsaneleşen kavram yada kişi bulmaca

özleyen göreceği gelen bulmaca

Yunanistan da bir futbol takımı bulmaca

Soğutma özelliği olan bulmaca

Ak tenli mavi gözlü bulmaca

Hattatın kullandığı karışım bulmaca

Mahkeme kararına itiraz bulmaca

Çorumun bir ilçesi bulmaca

Kök ve soy bakımından bulmaca

At yetiştirilen çiftlik bulmaca

Açı ölçme birimi bulmaca

Kanın hemoglobinle renklenmiş kırmızı yuvarı bulmaca

Toplanan çer çöp toz bulmaca

Kurt dişi kurt bulmaca

Güney pasifikte ada ülkesi bulmaca

En uygun en elverişli bulmaca

Üzeri siperli masa lambası bulmaca

Hanigillerden bir balık bulmaca

İyi pekiyi ala bulmaca

Altın işlemeli kumaş bulmaca

Paltoya benzer bir üstlük bulmaca

Eksikliği duyulma bulmaca

Genellikle kürkten yapılmış omuz atkısı bulmaca

Asma filizinin rengi bulmaca

Tiyatro sahnedeki kapak bulmaca

Yazı kumu koyulan kap bulmaca

Un ve yağ ile yapılan sos bulmaca

Bir tür taş atma aracı bulmaca

Halk dilinde cephe bulmaca

Mecazen çeşitlilik bulmaca

Her birine yedi bulmaca

Pekmezle yapılan bir tür tatlı bulmaca

Bizmut elementinin simgesi bulmaca

Bir tür bilardo oyunu bulmaca

Yolcu konuk yeri bulmaca

Yakasız uzun kollu erkek gömleği bulmaca

Diyaframın kasılmasıyla oluşan ani nefes alma bulmaca

Hareketli olmayan duruk bulmaca

Resimde çerçeve çizgisi bulmaca

Matematikle ilgili olan bulmaca

Yemenin başkenti bulmaca

Manisanın bir ilçesi bulmaca

Dinlenme duraklaması bulmaca

Yakasız uzun kollu erkek gömleği bulmaca

Misket atan top mermisi bulmaca

Bilimsel değerlendirme toplantısı bulmaca

Eski yunan uygarlığı bulmaca

şaman din adamı bulmaca

Doğal sodyum karbonat bulmaca

Kadınsı hareketli erkek bulmaca

Küçük bir tür sinek bulmaca

En son edinilen bulmaca

Demir yapı kirişi bulmaca

Halk dilinde nitrik asit bulmaca

Aslan kaplan yavrusu bulmaca

Sivas yöresi halk oyunu bulmaca

Traktöre takılan araba bulmaca

Un ve yağ ile yapılan sos bulmaca

Mal ve değerler dökümü bulmaca

Mantıksal sistem bozukluğu bulmaca

Ritimli olmayan düzensiz bulmaca

Ince yası elmas bulmaca

Türk halk edebiyatında çoban türküsü bulmaca

Hamamın ocağı külhan bulmaca

Bir çağrıya gitme bulmaca

Çatıları örten balçık levha bulmaca

Gelincik balığı türü bulmaca

Hukukta yeter sayı tespiti bulmaca

Uyumsuz eş zaman karşıtı bulmaca

çok ince ve uzun parça bulmaca

Bir üniversitenin öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bulmaca

Bir amaca ulaşmayı isteme bulmaca

Sudi arabistan para birimi bulmaca

Aşık olunan kadın bulmaca

Bir işe karar verme gücü bulmaca

Sporda uyarıcı ilaç bulmaca

Parlak bir ışıkla yanarak bulmaca

Kinin çıkarılan bir bitki bulmaca

Kişinin belirlediği ve karakterini oluşturan ilkeler bulmaca

Havuza atlama tahtası bulmaca

Tekrarlamak yinelemek bulmaca

Gemide yuvarlak pencere bulmaca

Aklama temizleme bulmaca

Yer katmanı bilimi bulmaca

Bi şeyden evvel gelen bulmaca

Haydut hırsız eşkiya bulmaca

Ateşle hüner gösteren oyuncu bulmaca

Bir aletin çizisi bulmaca

Mahşeri andıran bulmaca

Padişahların giydiği kolsuz kürk bulmaca

Tarık akanın asıl soyadı bulmaca

Bir elçiliğe bağlı uzman bulmaca

Uygur hükümdarının ünvanı bulmaca

Erzurum delikanlısı bulmaca

Bir eserin tertibi bulmaca

Deve çöküp oturmak bulmaca

Geçici değişken istek bulmaca

Hayvan çiftleştirme bulmaca

Uzun ve tekrarlardan oluşan şarkı bulmaca

Kalın halat gemicilikte bulmaca

Dedelerden ve büyükbabalardan her biri baba bulmaca

Küçük deniz feneri bulmaca

Kök ve soy bakımından bulmaca

Fırın temizleme küreği bulmaca

Soğutma özelliği olan bulmaca

Aşık olunan kadın bulmaca

Jimlastik ayakkabısı bulmaca

Içinden zor çıkılan durum bulmaca

Kar küreme küreği bulmaca

Toplum biliminde soylu erki bulmaca

Nas cilve eda bulmaca

Açı ölçme birimi bulmaca

Paltoya benzer bir üstlük bulmaca

öküz gözü bitkisi bulmaca

Tadını artırmak için çay harmanına katılan beyaz bir çay türü bulmaca

En uygun en elverişli bulmaca

Devlet başkanı konutu bulmaca

şişman ve kısa bulmaca

Siyah renkli tahta bulmaca

Traktöre takılan araba bulmaca

Bir aletin çizisi bulmaca

Bir tür erkek şalvarı bulmaca

Volkanik bölgede su püskürten bulmaca

Güreşte kol dolama oyunu bulmaca

Çobanların giydiği bulmaca

Yangın bombalarında kullanılır bulmaca

Dalın sert bölümü bulmaca

Bir işe karar verme gücü bulmaca

Yardım etmekten hoşlanan kimse bulmaca

Güneş doğmadan önce bulmaca

üzüntüsü olmayan bulmaca

Evin girişi 5 harfli bulmaca

Iskambil kağıdında karo bulmaca

Kasaplık hayvanda göden bulmaca

Deride iltihaplı hastalık bulmaca

Bir tür içki bulmaca

Asma filizinin rengi bulmaca

Sağduyu sahibi olan bulmaca

Padişahların giydiği kolsuz kürk bulmaca

Efsaneleşen kavram yada kişi bulmaca

Halk dilinde nitrik asit bulmaca

Türk müziğinde usul bulmaca

Yetişmiş olgunlaşmış bulmaca