Bulmacada Zayıf | Bulmaca Sözlüğü
Anlami.net


Bulmaca Sözlüğü

EN İYİ CEVAP

Bulmacada Zayıf nedir


bulmacada zayıf bulmaca sözlüğü, anlami.net sitemizde tüm resimli çengel bulmaca, kare bulmaca ve diğer bulmaca sorularını bulabilir ve arama bölümünden bulmaca cevapları ulaşabilirsiniz bulmaca çözerken bilmediğiniz cevaplara ulaşarak bunları öğrenebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz ayrıca bulmaca çözmek Alzheimer riskinizi azaltır, Stresi azaltır, Sözlü becerileri geliştirir, Sosyalleşmenizi sağlar.

Bulmacada Zayıf anlamı nedir?
Cevap nedir = İNEZE - ENEZE - CILIZ - SISKA - YETENEKSİZ - ARIK - ASIK - ARKIN - VENA - VENYE - SADİG - NEHİZ - MELEZ

Arama kelimeleri : zayıf bulmaca anlamı ve cevabı, zayıf bulmaca sözlüğü, zayıf nedir,

Bulmacada Zayıf cevabın eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünden bildirin.


Zayıf Nedir : (insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık Cümle 1: Şımarık kantocu kim bilir hangi tesirler altında eski mütevazı, zelil, ahretlik olmuştu. - R. N. GüntekinBulmaca Cevaplar

01 -

Bulmacada Zayıf kuru kimse

: İNEZE - NAHİF - ARIK - LAGAR - CILIZ - SISKA
02 -

Bulmacada Zayıf cılız güçsüz

: ENEZE - ÇONDUR - ALGIN - ENAZE - ILAMUK - ŞİKEZ
03 -

Bulmacada Halk dilinde zayıf ince

: VALAKAD - KİKİRİK - ACEF
04 -

Bulmacada Zayıf sıska

: ARIK - ÇELİMSİZ - İNCE
05 -

Bulmacada Çok Zayıflama

: ERİME
06 -

Bulmacada Cılız zayıf

: SISKA - ARIK - ENEZE - ÇONDUR - ALGIN - ENAZE - ILAMUK - ŞİKEZ - YETENEKSİZ - SISKA - CILIZ - ARIK - GÜÇSÜZ - KUVVETSİZ - YETERSİZ - KÖTÜ - ÇELİMSİZ - ALGIN - ARGIN - CIRBOĞA - ÇELİK GİBİ - ÇERDEN ÇÖPTEN - ÇÖP GİBİ - DEBİL - İNCE - İNCE YAPILI - KANSIZ CANSIZ - KIL KUYRUK - SÖNÜK - SÜZÜK - TIFIL - TIĞ GİBİ - TORUK - TÜY SIKLET - YAĞSIZ - YANUÇ - YAVRİ - ZEBUN
07 -

Bulmacada Zayıf cılız

: HIRA - İNEZE - BESTİ - AYNAZA - NAHİF - BAVRIK - ANIK - NAİF - AREK - IRKI - ARBAZ - ACARUK - AÇARUK
08 -

Bulmacada Zayıf çelimsiz

: LAGAR - ÇERDEN ÇÖPTEN - KÜRDAN GİBİ - KIL KUYRUK - KUKLA GİBİ - TÜY SIKLET - KILKUYRUK - ENDAMSIZ - GÜÇSÜZ - ZIBIDI - ÇİROZ - LÂGAR - NAHİF - ZAYIF - HIRA -
09 -

Bulmacada Zayıf ince uzun boylu

: VALAKAD - KİKİRİK - NARİN
10 -

Bulmacada şaka yollu çok zayıf kimse

: VAHİN - KARAKURU - KAKANOZ - CILIK - SISKA - MAKARNA - ÇİROZ
11 -

Bulmacada Zayıf ufak tefek

: TIFIL - İNEZE - ENEZE - CILIZ - SISKA - YETENEKSİZ - ARIK - ASIK - ARKIN - VENA - VENYE - SADİG - NEHİZ - MELEZ
12 -

Bulmacada Mecazen çok zayıf kimse

: CILIZ - SISKA - MUMYA - ÇİROZ - KURU KEMİK - TENEŞİR HOROZU - ARIK - GÜÇSÜZ - KUVVETSİZ - YETERSİZ - KÖTÜ - ÇELİMSİZ - ALGIN - ARGIN - CIRBOĞA - ÇELİK GİBİ - ÇERDEN ÇÖPTEN - ÇÖP GİBİ - DEBİL - İNCE - İNCE YAPILI - KANSIZ CANSIZ - KIL KUYRUK - SÖNÜK - SÜZÜK - TIFIL - TIĞ GİBİ - TORUK - TÜY SIKLET - YAĞSIZ - YANUÇ - YAVRİ - ZEBUN
13 -

Bulmacada Zayıf cılız kuru

: ENEZE - SISKA
14 -

Bulmacada çok zayıf kimse

: SISKA - MUMYA - ÇİROZ - KURUKEMİK - TENEŞİRHOROZU - CILIZ - ARIK - GÜÇSÜZ - KUVVETSİZ - YETERSİZ - KÖTÜ - ÇELİMSİZ - ALGIN - ARGIN - CIRBOĞA - ÇELİK GİBİ - ÇERDEN ÇÖPTEN - ÇÖP GİBİ - DEBİL - İNCE - İNCE YAPILI - KANSIZ CANSIZ - KIL KUYRUK - SÖNÜK - SÜZÜK - TIFIL - TIĞ GİBİ - TORUK - TÜY SIKLET - YAĞSIZ - YANUÇ - YAVRİ - ZEBUN
15 -

Bulmacada Zayıflık bitkinlik

: HÜZAL
16 -

Bulmacada Zayıf ince

: VALAKAD - KİKİRİK - ÇALAF - YALK - ACEF - KEYİS
17 -

Bulmacada Zayıf güçsüz olan

: HIRA - ENEZE - ENEZ - ALGIN - ILAMUK
18 -

Bulmacada Zayıf ince uzun boylu kimse

: VALAKAD - KİKİRİK
19 -

Uzun boylu zayıf ince kimse bulmaca

: KİKİRİK


Eş anlamlısı

01 -

Zayıf Eş Anlamı

: YETENEKSİZ - SISKA - CILIZ - ARIK - GÜÇSÜZ - KUVVETSİZ - YETERSİZ - KÖTÜ - ÇELİMSİZ - ALGIN - ARGIN - CIRBOĞA - ÇELİK GİBİ - ÇERDEN ÇÖPTEN - ÇÖP GİBİ - DEBİL - İNCE - İNCE YAPILI - KANSIZ CANSIZ - KIL KUYRUK - SÖNÜK - SÜZÜK - TIFIL - TIĞ GİBİ - TORUK - TÜY SIKLET - YAĞSIZ - YANUÇ - YAVRİ - ZEBUN
02 -

Zayıf Nahif eş anlamlısı

: NAHİF
03 -

Zayıflama eş anlamlısı

: HASTALIK
04 -

Zayıflamak eş anlamlısı

: İNCELMEK CILIZLAŞMAK - DARALMAK - DÜDÜK GİBİ KALMAK - KAĞŞAMAK - KİLO VERMEK - KURUMAK - TELESİMEK - VÜCUTTAN DÜŞMEK - ZAYIF DÜŞMEK - ZEBUNLAŞMAK
05 -

Zayıflamış eş anlamlısı

: ÖLGÜN
06 -

Zayıflar eş anlamlısı

: ACEZE
07 -

Zayıflatmak eş anlamlısı

: KURUTMAK
08 -

Zayıflık eş anlamlısı

: GÜÇSÜZLÜK - YETERSİZLİK
09 -

Zayıf Düşmek eş anlamlısı

: ZAYIFLAMAK - GÜÇSÜZLEŞMEK - CILIZLAŞMAK
10 -

Zayıf eş anlamlısı

: YETENEKSİZ - SISKA - CILIZ - ARIK - GÜÇSÜZ - KUVVETSİZ - YETERSİZ - KÖTÜ - ÇELİMSİZ - ALGIN - ARGIN - CIRBOĞA - ÇELİK GİBİ - ÇERDEN ÇÖPTEN - ÇÖP GİBİ - DEBİL - İNCE - İNCE YAPILI - KANSIZ CANSIZ - KIL KUYRUK - SÖNÜK - SÜZÜK - TIFIL - TIĞ GİBİ - TORUK - TÜY SIKLET - YAĞSIZ - YANUÇ - YAVRİ - ZEBUN

zayıf eş anlamı, zayıf kelimesinin eş anlamı nedir, zayıf yakın anlamlısı, zayıf kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı,

Zıt Anlamlısı

01 -

Zayıf zıt anlamlısı

: ŞİŞMAN - GÜÇLÜ

zayıf zıt anlamı, zayıf kelimesinin zıt anlamı nedir, zayıf karşıt anlamlısı, zayıf kelimesinin zıt ve ters anlamı, zıttı,Bulmacada Kas gurubu zayıflığı
Bulmacada Mitoloji
Bulmacada Bir iskambil oyunu
Bulmacada Çıplak
Bulmaca
Bulmacada Kalıt
Satürn gezegeninin en büyük uydusu bulmaca
Bulmacada Sertleşmiş deri
Bulmacada Esmer yağız
Bulmacada Büyük marangoz rendesi
Bulmacada italyan yapımı keman
Bulmacada eski mısır devleti
Bulmacada hızlı yazma yöntemi
Bulmacada başa örtülen şal
Bulmacada hafif kaba ayakkabı
çengel
çengel oyunu
çengel sözlüğü
en iyi sözlüğü
gazeteları
gazetesi
google sözlüğü
güncel çengel çöz
habertürk
hürriyetları
kolay çengel çöz
online sözlüğü
oyunu
posta gazetesi çöz
posta gazetesiları 2020
sorular veları
soruları
sözlüğü
sözlüğü kitabı
türkçe soruları
ezgi
bir balık türü
bir balık türü
şikar
dalyanın kapak yeri
özen
cinsiyet
labada
pamukçuk
bağımlı
mavi
verme ödeme
klasör
verme ödeme
doğru
puluçluk
ticaret malı
alev
gün
asalak
kuş yuvası
merhale
telef etme
yiğitlik
yasaklama
çizgi
gezgin
kekemelik
kum falı
ölçüt
sormaca
kötü
tesadüf
safra
düzen
efelek
otama
sinema oyuncusu
büyük tencere
dolambaçlı
her vakit
işık
izin
pusula
yurtluk
öküzgözü
verme ödeme
alıştırma
habbe
ivedi
kamuflaj
mesafe
dikilitaş
gürültü patırtı
gürültü patırtı
duman yolu
kayıp
kestane rengi
terbiye
ulaştırma
akaju
cimri pinti
inleyen
kısımlar
manevra
azık
soğurma
kral sarayı
mibzer
ok
terazi
zamana bağlı istek
klasör
cüzzamlı
araz
cezire
gerçeklik
iskarta mal
yaşlanmış
idare
araz
havacı bülteni
gümüş balığı
manevra
genelge
karışık renkli
bağımlı
ayla
bulgu
evliya
inanç
tutumlu
ürkme
su yosunu
girdap
söz
yüz çehre
burun ucu
yetinme
girdap
alın yazısı
alışveriş
büyü
macun
adalet
haberli
istençli
kader
kayaç yapıcı mineral
gümüş
metal yaprak
açık deniz
basur
demokrasi
diploma
kavga
kökboyası
lenf
patiska
pozisyon
yükseklik
teklif
başarısız
metal yaprak
ceviz
devletçilik
dökme demir
hükümler
kötülük
monopol