Bulmaca Cevapları

Yolsuzca elde edilen mal bulmaca

Uydurma söz palavra bulmaca

Bir küba dansı bulmaca

Dövüşemeyecek duruma gelen bulmaca

Damarsız bağ dokusu bulmaca

Tenor ve bas arasındaki erkek sesi bulmaca

Bir denizci rütbesi bulmaca

Gemide yedek halat bulmaca

Bazı çok olan tuz bulmaca

Tarık akanın asıl soyadı bulmaca

Cezayirde bir şehir bulmaca

İri yapılı iri gövdeli bulmaca

Misket atan top mermisi bulmaca

Memnun etmeye çalışma bulmaca

Yangın çıkartma hastalığı bulmaca

Iskambil kağıdında karo bulmaca

ısı yayımı konveksiyon bulmaca

Altın işlemeli kumaş bulmaca

Yolcu konuk yeri bulmaca

Bir amaca ulaşmayı isteme bulmaca

Türleri bir olanlar bulmaca

Bir elçiliğe bağlı uzman bulmaca

Hayvan çiftleştirme bulmaca

Sert kolalı bez bulmaca

Rusyada fırın tarzı ocak bulmaca

Körfezin açık yanı bulmaca

Bir tür iri yunus bulmaca

çok ince ve uzun parça bulmaca

Yün eğitme değneği bulmaca

Kadınsı hareketli erkek bulmaca

çok tanrılı dinden olan bulmaca

Halk dilinde nitrik asit bulmaca

Açı ölçme birimi bulmaca

Haydut hırsız eşkiya bulmaca

Gondola benzeyen bir kayık bulmaca

Erzurum delikanlısı bulmaca

Gemide yuvarlak pencere bulmaca

Çatıları örten balçık levha bulmaca

Kahramanlık konulu şiir beste bulmaca

Ilgili olarak üzerine bulmaca

Mekanik biliminin bir kolu bulmaca

Hırvatistan başkenti bulmaca

Hastalık sonu iyileşme dönemi bulmaca

Mecazen çekicilik bulmaca

Gemilerde güverteye açılan pencere bulmaca

Aralarında ayırım olan değişik bulmaca

Karşılıklı olarak yapılan davranış bulmaca

Tiyatro sahnedeki kapak bulmaca

Ateşte kızartılmış taze buğday bulmaca

Korkulu düş kabus bulmaca

İlham verici güç bulmaca

Toplanan çer çöp toz bulmaca

İri yapılı iri gövdeli bulmaca

Canlının yaşadığı çevre bulmaca

Güneşte kurutulmuş peynir bulmaca

Mimaride ana kapı bulmaca

Uzun ve tekrarlardan oluşan şarkı bulmaca

Yatak bulmaca

Bir tür mermer yapıştırıcısı bulmaca

Suyla çevrili kara bulmaca

Manisanın bir ilçesi bulmaca

Belirli bir amaca ulaşmak için düzenlenen bir faaliyet bulmaca

Bizmut elementinin simgesi bulmaca

Başka bir şeyin istemine gücüne veya yardımına bağlı olan bulmaca

çekişme bozuşma kavga bulmaca

Dökümlü bir kumaş bulmaca

Işlenmiş süslü şerit bulmaca

Açı ölçme birimi bulmaca

Demirli beton yapı bulmaca

Değişik renkler barındıran bulmaca

Güreşte kol dolama bulmaca

Gökcisimlerine izlemek için kurulan yapı bulmaca

Istek eğitim arzu bulmaca

Güneş doğmadan önce bulmaca

Dinlenme duraklaması bulmaca

Resimde çerçeve çizgisi bulmaca

Metal olmayan elementler bulmaca

Ritimli olmayan düzensiz bulmaca

Damarsız bağ dokusu bulmaca

Sığırın öd kesesinden çıkan taş bulmaca

Sudi arabistan para birimi bulmaca

Bir tür içki bulmaca

Ateşte kızartılmış taze buğday bulmaca

şaman din adamı bulmaca

şişman ve kısa bulmaca

Yardım etmekten hoşlanan kimse bulmaca

Devlet başkanı konutu bulmaca

Kuru temizlemeci bulmaca

Doğal sodyum karbonat bulmaca

Yetişmiş olgunlaşmış bulmaca

Silindirlenmiş toprak yol bulmaca

Ampul takılan yivli yuva bulmaca

Tekrarlamak yinelemek bulmaca

Un et ve bamya ile yapılan yemek bulmaca

Bir üniversitenin öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bulmaca

Bir eserin tertibi bulmaca

Bir yerde toplanan kalabalık halk bulmaca

Bazı çok olan tuz bulmaca

Güneş yakmasıyla oluşur bulmaca

Mekanik biliminin bir kolu bulmaca

Kitap arasındaki karton 5 harfli bulmaca

Oyalamak avutmak bulmaca

Bağlamaya benzer yunan çalgısı bulmaca

Gondola benzeyen bir kayık bulmaca

Y zelandada yaşayan uçmayayım kuş bulmaca

Beğenilmiş seçilmiş bulmaca

Duvardaki oyuk bölüm bulmaca

Güneş yakmasıyla oluşur bulmaca

Çok dayak yemek bulmaca

Güzel söyleme ve yazma yeteneği bulmaca

Kadınsı görünümlü erkek bulmaca

Bir tür bilardo oyunu bulmaca

Argoda borcunu ödemeyen kimse bulmaca

Un et ve bamya ile yapılan yemek bulmaca

Trabzonda tarihi manastır bulmaca

Gelincik balığı türü bulmaca

Pekmezle yapılan bir tür tatlı bulmaca

Ava alıştırılamayan bir tür doğan bulmaca

İyi pekiyi ala bulmaca

Büyüklük yücelik bulmaca

Havuza atlama tahtası bulmaca

Dövüşemeyecek duruma gelen bulmaca

Çatıları örten balçık levha bulmaca

Irlandanın plakası bulmaca

Uzman işini iyi bilen usta bulmaca

Kadın eski dil bulmaca

Yapay reçine türü bulmaca

Batı afrika da bir ırmak bulmaca

Mimaride ana kapı bulmaca

Küçük deniz feneri bulmaca

Ocak ayının eski adı bulmaca

Kabuğundan kinin çıkarılan ağaç bulmaca

Bir üniversitenin öğrenim alanı bulmaca

En uygun en elverişli bulmaca

Tarık akanın asıl soyadı bulmaca

Tarihi yer veya bölge bulmaca

Kaymak taşı eş anlamlı bulmaca

Dedelerden ve büyükbabalardan her biri baba bulmaca

Nazlı büyütülmüş çocuk bulmaca

Metal olmayan elementler bulmaca

Istek eğitim arzu bulmaca

Kıble yönünü gösteren pusula bulmaca

Niteliği gizli kalan bulmaca

Yangın çıkartma hastalığı bulmaca

Tanınmıs ürun saygın kisi bulmaca

Hafif bir tüfek bulmaca

Bir eserin tertibi bulmaca

Taşa tutarak öldürme bulmaca

Herhangi bir duyurunun resimli büyük hali bulmaca

Bir tür erkek şalvarı bulmaca

Iki ülke parasının değişimi bulmaca

Jimlastik ayakkabısı bulmaca

Bamyalı etli yemek bulmaca

Deve çöküp oturmak bulmaca

Bir tür içki bulmaca

Bir aletin çizisi bulmaca

Bal koymaya yarayan küçük tekne bulmaca

Altın işlemeli ipek kumaş bulmaca

Gemilerde bulunan halka bulmaca

Güçsüz zayıf aciz bulmaca

Çorumun bir ilçesi bulmaca

Aslanla kaplanın yavrusu bulmaca

Biriktirilen mal veya para bulmaca

Ustalık hüner uzmanlık bulmaca

Yapım ekiyle kurulmuş kelime bulmaca

Yazı kumu koyulan kap bulmaca

Düzenli düzgün olma bulmaca

Hayvan çiftleştirme bulmaca

Küçük deniz feneri bulmaca

Deride iltihaplı hastalık bulmaca

Birinden başkasına geçen bulmaca

Kasaplık hayvanda göden bulmaca

Rusyada fırın tarzı ocak bulmaca

Yunan doğa tanrısı bulmaca

Gemide yedek halat bulmaca

Kıbrısta bir şehir bulmaca

Ağaç oymaya yarayan kesici araç bulmaca

Un et ve bamya ile yapılan yemek bulmaca

Aynı soydan gelme durumu bulmaca

şişman ve kısa bulmaca

Mekanik biliminin bir kolu bulmaca

Islam hukukuyla ilgili bulmaca

Arapların taktığı çember başlık bulmaca

Sert kolalı bez bulmaca

Yılanın deri değiştirirken attığı deri bulmaca

En son edinilen bulmaca

Iki veya daha çok renkli bulmaca

Damardaki kımıldama bulmaca

Yün eğitme değneği bulmaca

Işlerin gelişme biçimi bulmaca

Vurdumduymaz aldırışsız bulmaca

üzüntüsü olmayan bulmaca

Evin girişi 5 harfli bulmaca

Trabzonda tarihi manastır bulmaca

Tavlada bir zar bulmaca

Sudi arabistan para birimi bulmaca

Tüyleri kara ötücü bir kuş bulmaca

Eski yunan uygarlığı bulmaca

Cezayirde bir şehir bulmaca

Güreşte kol dolama oyunu bulmaca